God Knows I Tried
Աստված գիտի` ես փորձել եմ

Sometimes I wake up in the morning Երբեմն ես արթնանում եմ առավոտյան,
To red, blue, and yellow skies Կարմիր, կապույտ և դեղին երկնքի տակ:
It’s so crazy I could drink it like tequila sunrise Դա խենթություն է, բայց ես կխմեի այն, ինչպես տեկիլլայով արևածագ:
Put on that Hotel California Միացնում եմ Հոթել Քալիֆորնիան-ն,
Dance around like I’m insane Պարում եմ  ինչպես խելագարը:
I feel free when I see no one Ես ազատ եմ, երբ մենակ եմ,
And nobody knows my name Երբ ոչ ոք չի ճանաչում ինձ:
God knows I live Աստված գիտի` ես ապրել եմ,
God knows I died Աստված գիտի` ես մահացել եմ,
God knows I begged Աստված գիտի, որ ես աղաչել եմ:
Begged, borrowed and cried Աղոթել եմ, պարտք եմ վերցրել և լաց եղել,
God knows I loved Աստված գիտի, որ սիրել եմ,
God knows I lied Աստված գիտի, որ ստել եմ‚
God knows I lost Աստված գիտի, որ մոլորվել եմ,
God gave me life Աստված ինձ կյանք պարգևեց
And God knows I tried Եվ Աստված գիտի` փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի, որ փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի` փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի, որ փորձել եմ։
Sometimes I wake up in the morning Երբեմն ես արթնանում եմ առավոտյան,
To red, blue and yellow lights Կարմիր, կապույտ և դեղին լույսերով շրջապատված:
On Monday they destroyed me Երկուշաբթի օրերը նրանք ինձ ոչնչացնում են,
But by Friday I’m revived Բայց ուրբաթ օրերը ես վերածնվում եմ,
Put on that hotel California Միացնում եմ Հոթել Քալիֆորնիան,
Wear my blinders in the rain Եվ անձրևի տակ կրում արևային ակնոցներս:
I’ve got nothing much to live for Ապրելու իմաստը կորեց
Ever since I found my fame Այն օրվանից, երբ ես դարձա հայտնի …
God knows I live Աստված գիտի` ես ապրել եմ,
God knows I died Աստված գիտի` ես մահացել եմ,
God knows I begged Աստված գիտի, որ ես աղաչել եմ:
Begged, borrowed and cried Աղոթել եմ, պարտք եմ վերցրել և լաց եղել,
God knows I loved Աստված գիտի, որ սիրել եմ,
God knows I lied Աստված գիտի` ստել եմ‚
God knows I lost Աստված գիտի, որ մոլորվել եմ,
God gave me life Աստված ինձ կյանք պարգևեց,
And God knows I tried Եվ Աստված գիտի, որ փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի` փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի, որ փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի, որ փորձել եմ։
So let there be light Այնպես որ, թող լինի լույս,
Let there be light Թող որ լինի լույս,
Light up my life Որը կլուսավորի իմ կյանքը,
Light up my life Կլուսավորի իմ կյանքը:
So let there be light Այնպես որ, թող լինի լույս,
Let there be light Թող, որ լինի լույս,
Light up my life Որը կլուսավորի իմ կյանքը,
Light up my life Կլուսավորի իմ կյանքը:
God knows i tried Աստված գիտի` փորձել եմ,
God knows i tried Աստված գիտի, որ փորձել եմ,
God knows i tried Աստված գիտի` փորձել եմ,
And God knows i tried Եվ Աստված գիտի՛, որ փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի` փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի՛, որ փորձել եմ,
God knows I tried Աստված գիտի՛, որ փորձել եմ։

Թարգմանիչ`Ալինա Ալեքսանյան
Խմբագիր` Արմինե Գրիգորյան

 

Advertisements