Do I wanna know
Ցանկանու՞մ եմ արդյոք իմանալ

 

Have you got colour in your cheeks? Գույն կա՞ դեմքիդ,
Do you ever get the fear that you can’t shift the type Երբևէ վախեցե՞լ ես, որ չես կարող ազդել դեպքերի ընթացքի վրա,
That sticks around like summat in your teeth? Ինչից պրծում չկա, ինչպես ատամներիդ արանքում մնացած ինչ-որ բան։
Are there some aces up your sleeve? Թացնու՞մ ես ինձնից ինչ-որ բան,
Have you no idea that you’re in deep? Գիտե՞ս, թե ինչպե՛ս ես գրավել սիրտս,
I’ve dreamt about you nearly every night this week, Ես երազել եմ քո մասին գրեթե ամեն գիշեր այս շաբաթ,
How many secrets can you keep? Գաղտնիքներ կարողանու՞մ ես պահել,
Cause there’s this tune I found Ես մի մեղեդի եմ գտել,
That makes me think of you somehow Որը ինձ ստիպում է մտածել քո մասին,
And I play it on repeat Եվ ես այն լսում եմ անընդհատ ,
Until I fall asleep, Մինչև որ քնում եմ,
Spilling drinks on my settee․ Խմիչքով ողողելով անկողինս:
(Do I wanna know?) Ցանկանու՞մ եմ արդյոք իմանալ՝
If this feeling flows both ways? Այս զգամունքը փոխադա՞րձ է, թե՞ ոչ,
(Sad to see you go) Տխրում եմ, երբ գնում ես,
Was sorta hoping that you’d stay, Ես հույս ունեի, որ կմնաս,
(Baby, we both know) Փոքրիկս, երկուսս էլ գիտենք,
That the nights were mainly made Որ գիշերները գլխավորապես ստեղծված են,
For saying things that you can’t say tomorrow day․ Որպեսզի ասենք այն ամենն ինչ չենք կարող թողնել վաղվան։
Crawling back to you, Ետ եմ դառնում քեզ մոտ ,
Ever thought of calling when you’ve had a few? Երբևէ մտածե՞լ ես ինձ զանգելու մասին ,
Cause I always do, Որովհետև ես միշտ եմ մտածում,
Maybe I’m too busy being yours to fall for somebody new, Գուցե չափազանց շատ եմ քեզ նվիրված մեկ ուրիշին սիրահարվելու համար,
Now I’ve thought it through, Ես երկար եմ մտածել,
Crawling back to you․ Ետ եմ դառնում քեզ մոտ։
So have you got the guts? Կհերիքի՞ համարձակությունդ,
Been wondering if your heart’s still open, Հետքրքիր է, դեռ քո սիրտը բա՞ց է,
And if so, I wanna know what time it shuts, Եվ եթե այդպես է, ապա ե՞րբ կփակվի,
Simmer down and pucker up, Թուլանում եմ և ձգվում դեպի քեզ,
I’m sorry to interrupt, it’s just I’m constantly on the cusp Կներես, որ խանգարում եմ,ուղղակի ես անըդնհատ
Of trying to kiss you, Փորձում եմ քեզ համբուրել,
I don’t know if you feel the same as I do, Չգիտեմ, արդյոք նույնն ես զգում,
We could be together if you wanted to․ Մենք կարող ենք լինել միասին, եթե ուզես։
(Do I wanna know?) Ցանկանու՞մ եմ արդյոք իմանալ՝
If this feeling flows both ways? Այս զգացմունքըը փոխադա՞րձ է, թե՞ ոչ,
(Sad to see you go) Տխրում եմ, երբ գնում ես,
Was sorta hoping that you’d stay, Ես հույս ունեի, որ կմնաս,
(Baby, we both know) Փոքրիկս, երկուսս էլ գիտենք,
That the nights were mainly made Որ գիշերները գլխավորապես ստեղծված են,
For saying things that you can’t say tomorrow day․ Որպեսզի ասենք այն ամենն ինչ չենք կարող թողնել վաղվան։
(Do I wanna know?) Ցանկանում եմ արդյոք իմանալ՝
If this feeling flows both ways? Այս զգացմունքըը փոխադա՞րձ է, թե՞ ոչ,
(Sad to see you go) Տխրում եմ, երբ հեռանում ես,
Was sorta hoping that you’d stay, Ես հույս ունեի, որ կմնաս,
(Baby, we both know) Փոքրիկս,երկուսս էլ գիտենք,
That the nights were mainly made Որ գիշերները գլխավորապես ստեղծված են,
For saying things that you can’t say tomorrow day Որպեսզի ասենք այն ամենն, ինչ չենք կարող թողնել վաղվան:

Թարգմանիչ՝ Գայանե Գասպարյան
Խմբագիր՝ Անուշ Վասիլյան

Advertisements