Venom

Թույն

You’re nowhere even near me Դու հեռու ես, նույնիսկ եթե կողքիս ես,
But everywhere I go I feel you Բայց ուր էլ որ գնամ ՝ զգում եմ քեզ:
Can you feel me? Իսկ դու ինձ զգու՞մ ես:
Why can’t I just forget you? Ինչո՞ւ չեմ կարողանում պարզապես մոռանալ քեզ:
I wanna shed my skin to remove you Ես պատրաստ եմ կաշիս քերթել, միայն թե ազատվեմ քեզանից
Can you hear me? Դու լսու՞մ ես ինձ:
Now I’m giving up, I’m never looking back Ես արդեն հանձնվում եմ: Երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է ՝
You keep giving me a taste of your venom Դու շարունակում ես թուանվորել ինձ
You know I’m never looking back Դու գիտես, որ ես երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է,
I don’t want another taste of your venom Ես այլևս չեմ ուզում խմել քո թույնը:
How dare you play the victim? Ինչպե՞ս ես համարձակվում զոհի դեր խաղալ:
These tortured eyes, they see right through you Իմ հոգնած աչքերով` ես տեսնում եմ ամեն ինչ
Right through you Ամեն ինչ…
But still you keep me captive Բայց դու դեռ ինձ քո գերին ես պահում,
And make me feel like I deserve you Ստիպում ես կարծել, որ ե՞ս եմ արժանի քեզ,
But I hate you, hate you Բայց ես ատու՛մ եմ…ատու՛մ եմ քեզ:
Now I’m giving up, I’m never looking back Ես արդեն հանձնվում եմ: Երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է ՝
You keep giving me a taste of your venom Դու շարունակում ես թուանվորել ինձ
You know I’m never looking back Դու գիտես, որ ես երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է,
I don’t want another taste of your venom Ես այլևս չեմ ուզում խմել քո թույնը:
I feel asphyxiated Շնչել չեմ կարողանում,
It’s more than I can take Դա իմ ուժերից վեր է:
But nothing ever changes in the end Բայց ի վերջո ոչինչ չի փոխվում:
No more I’m suffocating Ես այլևս չեմ խեղդվում,
You’ve gone and lost your grip Դու գնացիր և բաց թողեցիր ինձ,
But nothing ever changes in the end Բայց, ի վերջո, ոչինչ չի փոխվում:
Here we go again Եվ ամեն ինչ շարունակ նույնն է
But I hate you, hate you Ատում եմ… ատում եմ քեզ!
Now I’m giving up, I’m never looking back Ես հանձնվում եմ: Երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է
You keep giving me a taste of your venom Դու շարունակում ես տալ ինձ քո թույնը
You know I’m never looking back Դու գիտես, որ ես երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է,
I don’t want another taste of your venom Ես այլևս չեմ ուզում խմել քո թույնը:
Giving up, never looking back Հանձնվում եմ, ետ չեմ նայում,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է
You keep giving me a taste of your venom Դու շարունակում ես թունավորել ինձ
You know I’m never looking back Դու գիտես, որ ես երբեք ետ չեմ նայելու,
Here we go again Բայց ամեն ինչ շարունակ նույնն է,
I don’t want another taste of your venom Ես այլևս չեմ ուզում խմել քո թույնը:

Թարգմանիչ ՝ Էվա Մելքոնյան
Խմբագիր ՝ Արմինե Գրիգորյան

 

 

Advertisements