Creep
Անհույս

 

When you were here before Երբ վերջին անգամ այստեղ էիր,
Couldn’t look you in the eye, Չէի կարողանում նայել աչքերիդ:
You’re just like an angel, Դու նման ես հրեշտակի.
Your skin makes me cry, Քո տեսքն ինձ ստիպում է լաց լինել:
You float like a feather Դու թռչում ես փետուրի պես
In a beautiful world, Ինչ-որ գեղեցիկ աշխարհում:
I wish I was special, Երանի ես նույնպես յուրահատուկ լինեի.
You’re so fucking special. Դու աննկարագրելի յուրահատուկ ես:
But I’m a creep, I’m a weirdo, Բայց ես անհույս եմ, տարօրինակ արարած,
What the hell am I doing here? Ի՞նչ եմ ես անում այստեղ, գրո՛ղը տանի,
I don’t belong here… Սա իմ տեղը չէ:
I don’t care if it hurts, Ինձ համար մեկ է` ցավոտ է դա, թե՝ ոչ,
I want to have control, Ես ցանկանում եմ ինքս ինձ կառավարել,
I want a perfect body, Ես կատարյալ մարմին եմ ուզում
I want a perfect soul, Ու կատարյալ հոգի:
I want you to notice Ես ցանկանում եմ, որ դու զգաս,
When I’m not around, Երբ ես կողքիդ չեմ,
You’re so fucking special, Դու աննկարագրելի յուրահատուկ ես,
I wish I was special. Երանի ես նույնպես  յուրահատուկ լինեի:
But I’m a creep, I’m a weirdo, Բայց ես անհույս եմ, տարօրինակ արարած
What the hell am I doing here? Ի՞նչ եմ ես անում այստեղ, գրո՛ղը տանի,
I don’t belong here… Սա իմ տեղը չէ:
She’s running out the door, Նա վազում է դռնով,
She’s running, Նա վազում է,
She run, run, run, run, Նա փախչում է, փախչում է, փախչում է, փախչում է
Run. Փախչում է:
Whatever makes you happy, Կարևոր չէ, թե ինչն է քեզ երջանկացնում,
Whatever you want, Կարևոր չէ, թե դու ինչ ես ուզում,
You’re so fucking special, Որովհետև դու աննկարագրելի յուրահատուկ ես,
I wish I was special. Երանի ես նույնպես յուրահատուկ լինեի:
But I’m a creep, I’m a weirdo, Բայց ես անհույս եմ, տարօրինակ արարած
What the hell am I doing here? Ի՞նչ եմ ես անում այստեղ, գրո՛ղը տանի,
I don’t belong here, Սա իմ տեղը չէ:
I don’t belong here. Սա իմ տեղը չէ:

Թարգմանիչ՝ Անահիտ Ջանջուղազյան
Խմբագիր՝ Արմինե Գրիգորյան

Advertisements