Zombie

Զոմբի

 

Another head hangs lowly Եւս մեկ գլուխ է կախ ընկնում,
Child is slowly taken Երեխայի են դանդաղ տանում,
And the violence caused such silence Եւ բռնությունը լռեցրեց մարդկանց,
Who are we mistaken? Ո՞վ ենք մենք՝ սխալվածներս:
But you see it’s not me․ Բայց դու տեսնում ես՝ այդ ես չեմ,
It’s not my family, Դա իմ ընտանիքը չէ,
In your head, in your head Քո գլխում, քո գլխում,
They are fighting Նրանք կռվում են
With their tanks and their bombs, Իրենց տանկերով և իրենց ռումբերով,
And their bombs and their guns Իրենց ռումբերով և իրենց հրացաններով,
In your head, Քո գլխում,
In your head they are cryin’ Քո գլխում նրանք բղավում են:
In your head, in your head Քո գլխում, քո գլխում,
Zombie, zombie, zombie-ie-ie Զոմբի, զոմբի, զոմբի-ի-ի,
What’s in your head, in your head? Ի՞նչ է քո գլխում, քո գլխում,
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh Զոմբի, զոմբի, զոմբի-ի-ի-ի, օ:
Doo, doo, doo, doo x4 Դու, դու, դու, դու x4
Another mother’s breakin’ Եւս մի մոր՝ կոտրված սրտով,
Heart is taking over Մատների վրա խաղացնում են,
When the violence causes silence Եթե բռնությունը լռեցնում է մարդկանց,
We must be mistaken Մենք պետք է որ սխալված լինենք:
It’s the same old theme Նույն հին թեման է,
since nineteen-sixteen 1916 թվականից ի վեր,
In your head, in your head Քո գլխում, քո գլխում,
They’re still fightin’ Նրանք դեռ կռվում են
With their tanks and their bombs, Իրենց տանկերով և իրենց ռումբերով,
And their bombs and their guns Իրենց ռումբերով և իրենց հրացաններով,
In your head, Քո գլխում,
In your head they are dyin’ Քո գլխում նրանք մահանում են:
In your head, in your head Քո գլխում, քո գլխում,
Zombie, zombie, zombie-ie-ie Զոմբի, զոմբի, զոմբի-ի-ի,
What’s in your head, in your head? Ի՞նչ է քո գլխում, քո գլխում,
Zombie, zombie, zombie-ie-ie-ie, oh Զոմբի, զոմբի, զոմբի-ի-ի-ի,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh o, o, o, o, o, o, o,
He-ey, oh, ya, ya-a Հե-եյ, օ, յա-ա:

Թարգմանիչ` Մարիա Այանյան
Խմբագիր` Kira Schwarz

Advertisements